Градина в Стара Загора

01.09.2013

Градина в Стара Загора


Съвместен проект с арх.Вяра Желязкова и арх.Георги Кътов


Реконструираната  къща е от началото на 20ти век. Градината обхваща част от контурите на антична църква и клиентът и проектантите решиха тя да бъде включена в дизайна на градината. Проектът е направен в два варианта.


В предпочитания от проектантите вариант главната алея (свързваща улицата със страничния вход на къщата и задната й част) съвпада с очертанията на античната църква. Теренът е скулптиран  под формата на геопластика, без подпорни стени, с рампи, покрити с настилка на тревна фуга. Главната алея е покрита с едри плочи формован сив гранит. Наклонените повърхности около главната алея, както и преходът между лятната дневна и поляната е направен от гранитени ивици с размери 50/10 см, подредени на тревна фуга.
За да се чете и изпъква контура на църквата, в градината преобладават тревата и ниските почвопокривни растения.  Контурът на античните зидове е подчертан и с деликатно вградено линеарно осветеление. В двора има  седем големи съществуващи дървета, а пред къщата – две стогодишни липи, които се предвижда да бъдат осветени с прожектори, разположени в основата им. Тъй като дворът е доста сенчест, частта от него, до главната алея и страничния вход на къщата е предвидено да бъде оформена като „горска градина” от ниски почвопокривни и пролетно-цъфтящи растения.
До главния вход на къщата има един съществуваващ 80-годишен кълбовиден чемшир. В негова чест и в синхрон с архитектурата на къщата, предната част на градината е офромена като семпъл партер от ефектни ниски почвопокривни растения и  „подредено търкалящи се” кълбовидни чемшири. Правоъгълността на композцията е подчертана и от ефектно ниско градинско осветление.
Композицията на градината е направена така, че тя да е отворена към намиращия се наблизо античен театър – между нея и древния ансамбъл има само трева и ниски дървета.


В окончателно уточнения и предпочетен от клиентите вариант композицията на градината е ортогонална и успоредна на къщата, а теренът е моделиран с подпорни стени. Античните контури са очертани от вградено линеарно осветление. В задната, страничната и предната част на двора има едри групи от многогодишни храсти и цветя, цъфтящи в синята и лилавата гама.

Галерия