Спа-градина Банкя

01.11.2009

Спа-градина Банкя


Проект, реализация и авторски надзор


Съществуващата къща е разположена в горната част на наклонен терен. Градината се разпростира пред къщата, създавайки усещането за имение.

Композицията на градината е геометрична, в близост до къщата и пейзажна в отдалечената, стръмна част на парцела. Непосредствено пред къщата

е оформен минималистичен партер от трева, висока 10 см, с тревни алеи от ниско окосена (2 см.) трева. Вдясно от къщата има акцент -

редуващи се контрастни на цвят квадрати от лилава лавандула и жълт синап. До тях е разположена площадка за сядане и хранене,

разкриваща красива гледка към цялата градина и пейзажа наоколо. Периферията на градината е оформена с големи правоъгълни петна от високи

и ниски храсти и многогодишни цветя. Декоративната градина плавно преминава в зеленчукова и ароматно-кулинарна, в отдалачения край на

геометричната си част. Там, сред аромата на билките и плодните храсти е закътана и малка площадка за почивка.

Главната, Г-образна алея в двора е направена от дървени траверси. Второстепенните алеи са решени като плочопътеки, от правоъгълни бетонови

елементи на тревна фуга. Долната част на парцела е доста стръмна. По тази причина тя е решена като серпентинообразна алея, която я обхожда.

Алеята минава през  овощна градина, разположена сред цветна мавританска поляна - смесица от 50 см висока трева и многогодишни цветя. 

Галерия