Промишлено-административна сграда „Фригус”

01.08.2004

Промишлено-административна сграда „Фригус”


Проект и авторски надзор

 

Концепцията за външното пространство на промишлено-административната сграда „Фригус” е  простота, ненатрапчивост   и минимализъм. За тази цел, ландшафтно-архитектурното решение, предвижда използуването само на трева, оформена като еднакви по форма правоъгълни тревни рампи с лек наклон в едната посока. Рампите и наклонът им са успоредни една на друга. Те са рамкирани от хоризонтални улеи, направени от модулни бетонови елементи. По този начин тревните форми въздействуват скулптурно.
Настилките също са решени семпло и минималистично, като правоъгълен растер от формован гранит в два нюанса на сиво.
В пространството са използувани  и  вечнозелени растения като  туя, лоницера и евонимус японика, оформени като различни по височина зелени ивици и стени.  На входа на сградата има метални кашпи с падащи растения - винка,  които въздействуват като зелен водопад.


Галерия